Włazy najazdowe

specyfikacja techniczna

 

Wodoszczelna najazdowa pokrywa w‹azowa z wieńcem betonowym

250 kN (klasa C) 920 x 920 x 250 mm
opcja 400 kN (klasa D) dostępna na zamówienie
  • szczelnie zabezpieczają przed wodami opadowymi
  • konstrukcja dostosowana do przenoszenia obciążeń, wywołanych przez najazd pojazdów mechanicznych
  • stalowa pokrywa oraz ramy zabezpieczone są powłoką cynkową zanurzeniową (ogniową)
  • wyposażona w mechanizm blokujący w pozycji zamkniętej
  • powierzchnia zewnętrzna pokrywy wykonanej z blachy ryflowanej
  • skutecznie eliminuje możliwość poślizgu
  • wieniec betonowy ze strukturą antypoślizgową
  • gwarancja 24 miesiące

Zakres stosowania:


Włazy najazdowe należy stosowaç do zabezpieczenia otworów
studzienek na placach manewrowych stacji paliw płynnych i innych
obiektów, zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją produktów
naftowych, objętych normą PN-EN 228:1999 i PN-EN 590:1999.
Za wybór odpowiedniej klasy pokrywy odpowiedzialny jest projektant
obiektu. Po placu manewrowym z zastosowanymi pokrywami PNW-03
mogą poruszać się pojazdy, których nacisk pochodzący od kół pojazdu
jest ‘ ≤ 250 kN


Warunki stosowania:


250 kN (klasa C) 1400 x 740 x 250 mm
opcja 400 kN (klasa D) dostępna na zamówienie


Wieniec betonowy włazu najazdowego powinien opierać się na całym
obwodzie nie mniej niż po 150 mm z każdej strony na specjalnie
wykonanej ławie fundamentowej.Nawierzchnia drogowa ułożona na placu manewrowym, gdzie
wbudowano właz najazdowy powinna być ułożona równo z krawędzią
wieńca betonowego i zapewniać swobodny odpyw wody. Sam właz
najazdowy powinien byç posadowiony poziomo, a jego poszczególne
elementy powinny być stabilne. Pokrywa po zabudowie powinna
stanowiç najwyższy punkt jezdni. Sposób posadowienia i mocowania
wieńca betonowego do podłoża powinien być określony w projekcie
technicznym, opracowanym dla konkretnego obiektu.

 

 


Właz najazdowy typ 250 kN 920x920x250 mm

Dane techniczne:
• Wymiary zewnętrzne wieńca betonowego
1595 x 1595 mm h=250 mm
• Wymiar w świetle otworu ramy –  920x   920   mm
• Wytrzymałość na obciążenie ≤ 250 kN
• Wieniec betonowy klasa B35

 

 

Właz najazdowy typ 250 kN 1400x740x250 mm

Dane techniczne:
• Wymiary zewnętrzne wieńca betonowego
1595 x 2245 mm h=250 mm
• Wymiar w świetle otworu ramy – 740 x 1400 mm
• Wytrzymałość na obciążenie ≤ 250 kN
• Wieniec betonowy klasa B35

 

Przykładowe posadowienie Studnia NA2, właz 920x920 400kN